انواع فشار

انواع فشار

انواع فشار

انواع فشار

از صبح تا شب این کلمه به گوش خیلی از شماها خورده و همه میدانیم که فشار چیست ؟

بر فرض گوییم امروز فشار آب خیلی کمتر از روزهای قبل هستش ، از کلمه فشار استفاده می کنیم

بی آنکه از آن تعریف علمی درستی داشته باشیم.

فشار ممکن است بر هر جسم و یا ماده ای وارد شود. افزایش یا کاهش فشار باعث تغییر در دما ، انرژی جنبشی و

غیره می شود.

فشار نیرویی است که عمود بر سطح یک شی در ناحیه واحد است که بیش از آن نیروی توزیع شده است

فشار سنج (همچنين فشار سنج)  فشار نسبت به فشار محيط است.

از واحدهای مختلف برای بیان فشار استفاده می شود. بعضی از اینها از یک واحد نیروی تقسیم بر

یک واحد از منطقه است؛ واحد فشارازSI، پاسکال (Pa)، به عنوان مثال، یک نیوتون در هر متر مربع است؛

به طور مشابه، نیروی پوند در هر اینچ مربع (psi) واحد سنتی فشار در سیستم های امپریالیستی و آمریکایی است.

فشار نیز ممکن است از لحاظ فشار استاندارد اتمی بیان شود؛ اتمسفر (اتم) برابر است با این فشار،

و torr به عنوان 1/760 از این تعریف شده است. واحدهای مانومتری مانند سانتیمتر آب، میلی متر جیوه

و اینچ جیوه برای بیان فشار از نظر ارتفاع ستون یک مایع خاص در یک فشارسنج استفاده می شود.

 

انواع فشار

 

فشار مقدار نیروی اعمال عمود بر سطح یک جسم در منطقه واحد است.

نماد آن p یا p است. توصیه IUPAC برای فشار یک پرونده کوچک است  با این حال، پرونده بزرگ P به طور گسترده

استفاده می شود. استفاده از P vs p بستگی به زمینه ای که در آن کار می کند، بر روی حضور مجدد

نمادهای دیگر برای مقادیری از قبیل قدرت و حرکت و سبک نوشتن است.

هرچه سطح مقطح جسم بزرگتر باشد نروی واردبر آن نیز کمتر است.

 

انواع فشار

درباره ی المیرا صادقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *