اندازه گذاری

مولتی متر/ تعریف مولتی متر/کاربرد مولتی متر

مولتی متر/ تعریف مولتی متر/کاربرد مولتی متر

مولتی متر/ تعریف مولتی متر/کاربرد مولتی متر مولتی متر/ تعریف مولتی متر/کاربرد مولتی متر این وسیله یکی از دستگاه های اندازه گیری در صنعت برق و الکتزونیک می باشد که یکی از کاربردی ترین ابزارهای اندازه گیری به شمار می رود و دارای انواع مختلفی می باشد. این وسیله به …

توضیحات بیشتر »

اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم

اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم

اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم اندازه گذاری موازی هم : خطوط اندازه : در صورت وجود چنین خطوط اندازه و اندازه های طولی به صورت موازی و اندازه های زاویه به صورت هم مرکز درج می شوند. …

توضیحات بیشتر »

نوع اندازه ها در اندازه گذاری نقشه ها و اندازه های خاص در اندازه گذاری

اندازه گذارینوع اندازه ها در اندازه گذاری نقشه ها و اندازه های خاص در اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی

نوع اندازه ها در اندازه گذاری نقشه ها و اندازه های خاص در اندازه گذاری نوع اندازه ها در اندازه گذاری نقشه ها و اندازه های خاص در اندازه گذاری نوع اندازه : اندازه پایه اصلی و اندازه پایه طول کل و پهنای کل و ارتفاع کل یک قطعه کار …

توضیحات بیشتر »

داده های تلرانس و بیان تلرانس با تلرانس عومی

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

داده های تلرانس و بیان تلرانس با تلرانس عومی داده های تلرانس و بیان تلرانس با تلرانس عومی داده های تلرانس عددی : درج : ن بیان تلرانس با تلرانس عومی داده های تلرانس با درجه تلرانس : درج : نوشتن درجه ( کلاس ) تلرانس در اندازه های نامی …

توضیحات بیشتر »

اندازه گذاری نقشه ها و جای خار و رزوه و تقسیم

اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم

اندازه گذاری نقشه ها و جای خار و رزوه و تقسیمات اندازه گذاری نقشه ها و جای خار و رزوه و تقسیمات جای خار : عمق جای خار : عمق جای خار در جای خارهای بسته و جای خارهای باز ، از پای جای خار اندازه گذاری می شوند. اندازه …

توضیحات بیشتر »

قطر و شعاع و کره و اندازه کمان

قطر و شعاع و کره و اندازه کمان

قطر و شعاع و کره و اندازه کمان قطر و شعاع و کره و اندازه کمان قطر ، شعاع ، کره : قطر : برای تمام قطرها علامت ø قبل از عدد اندازه قرار گرفته می شود. شعاع آن با عدد اندازه مطابقت دارد. کمبودجا : درصورت کمبود جا ، عدد …

توضیحات بیشتر »

اندازه زاویه در نقشه کشی و اندازه چهارگوش ها و آچارها

اندازه زاویه در نقشه کشی و اندازه چهارگوش ها و آچارها اندازه زاویه در نقشه کشی و اندازه چهارگوش ها و آچارها اصول اندازه گذاری ، خط های راهنما و مرجع اندازه زاویه ، اندازه چهارگوش ها و آچارخورها اصول اندازه گذاری : درج اندازه : هر اندازه فقط یکبار …

توضیحات بیشتر »