اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :

بایگانی ماهانه: مارس 2018

elmira

قطاع دایره ، برش دایره / دایره سه بعدی/اندازه گیری

قطاع دایره ، برش دایره / دایره سه بعدی/اندازه گیری قطاع دایره ، برش دایره / دایره سه بعدی/اندازه گیری قطاع دایره ، برش دایره در بسیاري از زمینه هاي مختلف علمی، اندازه گیري ها جهت دار هستند. براي مثال یک زیست شناس ممکن است جهت پرواز یک پرنده یا …

توضیحات بیشتر »
سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست

سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست

سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست سطوح گوشه دار/ نقش سطوح در زندگی / دور ریز چیست سطوح گوشه دار قبل از شروع بحث بهتر است چند سوال براى روشن شدن ذهن شما عزیزان مطرح شود : 1ــ منظور از قطعات هندسى گوشه دار چيست؟ …

توضیحات بیشتر »
طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها

طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها / تنش در فنرها

طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها / تنش در فنرها طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها / تنش در فنرها گاهی به انعطاف پذیری نیازمندیم که اقلب با اجسام فلزی که هندسه خود را به خوبی مهار کرده اند تامین می شود . این اجسام رفتار انعطاف پذیری …

توضیحات بیشتر »
هرم ناقص ،مخروط ،مخروط ناقص،کره

تقسیم طول ها ، طول کمان ، طول های مرکب،دایره محاطی

تقسیم طول ها ، طول کمان ، طول های مرکب،دایره محاطی تقسیم طول ها ، طول کمان ، طول های مرکب،دایره محاطی دایره: ست تمام نقاط در یک مستوی که از یک نقطۀ ثابت فاصلة مساوی داشته باشند دایره نامیده می شود. • ست تمام نقاطی که فاصلۀ آنها از …

توضیحات بیشتر »
صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

فیلم سازی و مراحل پیشرفت آن

فیلم سازی و مراحل پیشرفت آن فیلم سازی و مراحل پیشرفت آن برای داشتن شناخت مقدماتی از سینما ابتدا الزام است قالب های سینمایی را بشناسیم. این امر به ما کمک می کند که توقع ها و انتظارهای خود را بر مبنای آن قالب مشخص بنا کنیم. کلی ترین تقسیم …

توضیحات بیشتر »
واحدهای اندازه گیری بخش سوم

واحدهای اندازه گیری بخش سوم و حالت های اندازه گیری

واحدهای اندازه گیری بخش سوم واحدهای اندازه گیری بخش سوم اگر به اخبار اقتصادی توجه کرده باشیم، ملاحظه خواهیم کرد که برخی از واحدهای جرمی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستم SI نیستند. این مطلب در کتاب های آشپزی یا الگوهای خیاطی و .. نیز دیده می شود. آشنایی …

توضیحات بیشتر »
واحدهای انداره گیری در SI

واحدهای اندازه گیری بخش دوم / کمیت های فیزیکی

واحدهای اندازه گیری بخش دوم واحدهای اندازه گیری بخش دوم آشنایی با این واحدهای اندازه گیری امکان استفاده از دستورالعمل ها و جدول های مرتبط با طول که نمونه هایی از آن در تین مقاله آمده است را فراهم می کند. همچنین مهارت در تخمین یک طول موجب می شود …

توضیحات بیشتر »