مهندسی اتوماسیون و تکنولوژی اطلاعات

پردازش اطلاعات برنامه و علایم پلان اجرای برنامه

پردازش اطلاعات برنامه و علایم پلان اجرای برنامه

پردازش اطلاعات برنامه و علایم پلان اجرای برنامه پردازش اطلاعات برنامه و علایم پلان اجرای برنامه نظریه هوش استارنبرگ از سه مولفه مختلف خلاق، تحلیلی و عملی است. خلاقیت توانایی ایده های ابتدایی جدید است و تحلیلی می تواند به فرد کمک کند که تصمیم بگیرد آیا این ایده خوبی …

توضیحات بیشتر »

علایم پردازش اطلاعات و علایم ساختمان برنامه

لحيم كاري با هويه

علایم پردازش اطلاعات و علایم ساختمان برنامه علایم پردازش اطلاعات و علایم ساختمان برنامه پردازش اطلاعات تغییر (پردازش) اطلاعات است به هر نحو قابل مشاهده توسط یک ناظر. به این ترتیب، این فرآیند است که همه چیز را که اتفاق می افتد (تغییرات) در جهان، از سقوط سنگ (تغییر در …

توضیحات بیشتر »

سیستم اعداد و سیستم دودویی و سیستم دهدهی

سیستم اعداد و سیستم دودویی و سیستم دهدهی

سیستم اعداد و سیستم دودویی و سیستم دهدهی سیستم اعداد و سیستم دودویی و سیستم دهدهی عدد یک شیء ریاضی است که برای شمارش، اندازه گیری و همچنین برچسب استفاده می شود. مثالهای اصلی، اعداد طبیعی 1، 2، 3، 4 و غیره هستند. یک علامت نماد که نشان دهنده عدد …

توضیحات بیشتر »

علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه

علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه

علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه کنترل عددی (NC) یک راه برای ماشین سازی خودکار است. در کنترل عددی، دستورات این ماشین ها از یک رسانه ذخیره می شوند؛ آنها به صورت دستی کنترل و مدیریت نمی شوند. …

توضیحات بیشتر »

ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها

ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها

ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها لیزر CO2 چند مزیت نسبت به روترهای مکانیکی برای برش اکریلیک و سایر پلاستیک هایی که در علامت های تبلیغاتی استفاده می شود، ارائه می دهد. اخیرا مجموعه ای از ابزارهای META …

توضیحات بیشتر »

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت حرکت در امتداد چند محور کنترل می شود، معمولا حداقل دو (X و Y) و یک چرخش ابزار است که در Z (عمق) حرکت می کند. …

توضیحات بیشتر »

ساختمان برنامه ماشین های CNC و سیکل فرزکاری حفره گرد

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه ماشین های CNC و سیکل فرزکاری حفره گرد ساختمان برنامه ماشین های CNC و سیکل فرزکاری حفره گرد کنترل عددی کامپیوتری (CNC) اتوماسیون ابزارهای ماشین را با استفاده از رایانه ها اجرا می کند که توالی های پیش برنامه ریزی شده از دستورات کنترل ماشین را دارند. این …

توضیحات بیشتر »

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی محورهای مختصات x y z  عمود بر هم می باشند. ترتیب این محورها می توان با انگشت شست نشانه و میانی دست راست نشان داد. محورهای دوران A B C وابسته به محورهای مختصات x …

توضیحات بیشتر »

سیستم های مختصات و محورها و سیستم مختصات فلانچ

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

سیستم های مختصات و محورها و سیستم مختصات فلانچ سیستم های مختصات و محورها و سیستم مختصات فلانچ در هندسه، یک سیستم مختصات یک سیستم است که از یک یا چند عدد یا مختصات استفاده می کند تا به طور منحصر به فرد موقعیت نقاط یا دیگر عناصر هندسی را …

توضیحات بیشتر »

تجهیزات بلند کننده با کنترل PLC و دیاگرام نردبانی

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

تجهیزات بلند کننده با کنترل PLC و دیاگرام نردبانی تجهیزات بلند کننده با کنترل PLC و دیاگرام نردبانی هنگامی که کامپیوترهای دیجیتالی در دسترس قرار گرفتند، دستگاه های قابل برنامه ریزی عمومی بودند، آنها به زودی برای کنترل منطق ترتیبی و ترکیبی در فرایندهای صنعتی اعمال شدند. با این حال …

توضیحات بیشتر »