فیزیک

کار و توان الکتریکی و ترانسفورماتورو جریان سه فاز بااثر القایی

کار و توان الکتریکی و ترانسفورماتورو جریان سه فاز بااثر القایی

کار و توان الکتریکی و ترانسفورماتورو جریان سه فاز بااثر القایی کار و توان الکتریکی و ترانسفورماتورو جریان سه فاز بااثر القایی کار الکتریکی : در مورد کار قبلا بحث کردیم و دانستیم که حاصل ضرب مقدار جابجایی که با اعمال نیرو برروی جسمی انجام می شود درواقع کاری روی …

توضیحات بیشتر »

انواع جریان وجریان مستقیم و جریان متناوب و جریان سه فاز

انواع جریان وجریان مستقیم و جریان متناوب و جریان سه فاز

انواع جریان وجریان مستقیم و جریان متناوب و جریان سه فاز انواع جریان وجریان مستقیم و جریان متناوب و جریان سه فاز جریان مستقیم _ ولتاژ مستقیم جریان مستقیم فقط در یک راستا جریان دارد و شدت جریان آن ثابت است. ضمنا مقدار ولتاژ هم ثابت است. جریان مستقیم همنطورکه …

توضیحات بیشتر »

چگالی جریان و مدار مقاومت ها

چگالی جریان و مدار مقاومت ها

چگالی جریان و مدار مقاومت ها چگالی جریان و مدار مقاومت ها در مطالب قبلی درمورد مقاومت ها و اهمیت آن ها در فیزیک و زندگی عادی بحث کردیم و حال مطلب این پست درباره چگالی جریان الکتریکی در الکترومغناطیس است. برای تراکم جریان احتمالی در مکانیک کوانتومی، جریان احتمالات …

توضیحات بیشتر »

کمیت ها و واحدها و قانون اهم و مقاومت الکتریکی اجسام

کمیت ها و واحدها و قانون اهم و مقاومت

کمیت ها و واحدها و قانون اهم و مقاومت الکتریکی اجسام کمیت ها و واحدها و قانون اهم و مقاومت الکتریکی اجسام هر جسم فیزیکی، داراي مقاومت الکتریکی است. اجسام فلزي، بدن انسان، یک تکه پلاستیک، یا حتی خلأ داراي مقاومت الکتریکی هستند که قابل اندازه گیري است. اکثر فلزات …

توضیحات بیشتر »

دما و تغییرات دما و اثرات تغییرات دما در ایران و سایر کشورها

دما و تغییرات دما و اثرات تغییرات دما

دما و تغییرات دما و اثرات تغییرات دما در ایران و سایر کشورها دما و تغییرات دما و اثرات تغییرات دما در ایران و سایر کشورها از آنجا که دما از عناصر اساسی شکل گيری اقليم است تغييرات آن مي تواند ساختار آب و هوايي هر محل را دگرگون سازد …

توضیحات بیشتر »

تنش برشی و تنش کمانشی / نماسازی ساختمان ها

تنش برشی و تنش کمانشی

تنش برشی و تنش کمانشی تنش برشی و تنش کمانشی ابزار بــرش کاغذ: همانطور که گفته شــد، تمامی طرح ها و نقشه های مهندسی باید بر روی کاغذهایی که ابعاد آنها استانداردند، رسم شوند. گاهی اوقات مجبور می شویم برای دستیابی به کاغذ مورد نظر کاغذهای بزرگتر را برش دهیم. …

توضیحات بیشتر »

مقادیر استحکام و تنشهای مجاز و ضریب اطمینان در فیزیک

کمیت ها و واحدها و قانون اهم و مقاومت

مقادیر استحکام و تنشهای مجاز و ضریب اطمینان در فیزیک مقادیر استحکام و تنشهای مجاز و ضریب اطمینان در فیزیک   یک بار اعمال شده به یک عضو مکانیکی نیروهای داخلی را در، زمانی که نیروها بر اساس یک واحد بیان شده است در اعضای آن ذخیره م کند که …

توضیحات بیشتر »

نحوه بارگذاری و انواع بارگذاری و مقادیر استحکام مواد و تنشهای حدی

نحوه بارگذاری و انواع بارگذاری و مقادیر استحکام مواد و تنشهای حدی

نحوه بارگذاری و انواع بارگذاری و مقادیر استحکام مواد و تنشهای حدی نحوه بارگذاری و انواع بارگذاری و مقادیر استحکام مواد و تنشهای حدی  متغیر کششی – فشاری ( دو طرفه ): بارگذاری بین دو مقدار حداکثر مثبت و منفی و برابر تغییر می کند . مثلا در مورد اکسلها …

توضیحات بیشتر »