فولادها،سیستم نامگذاری

فولادهای ساختمانی غیرآلیاژی و فولادهای بهسازی

ریخته گری مواد فلزی و انواع ریخته گری به سبک مدرن

فولادهای ساختمانی غیرآلیاژی و فولادهای بهسازی فولادهای ساختمانی غیرآلیاژی و فولادهای بهسازی فولادهای ساختمانی غیرآلیاژی ونورد گرم : محدوده کاربرد : ساختمان های جوشکاری در سازه های فولادی و ماشین سازی و اجزاء ساده ماشین خواص کلی : خاصیت براده برداری خوب و قابلیت جوشکاری و قابلیت شکل دهی سرد …

توضیحات بیشتر »

ورق ها و تسمه های بسته بندی و وضعیت عملیات حرارتی

ریخته گری مواد فلزی و انواع ریخته گری به سبک مدرن

ورق ها و تسمه های بسته بندی و وضعیت عملیات حرارتی ورق ها و تسمه های بسته بندی و وضعیت عملیات حرارتی ورق ها و تسمه های بسته بندی :  علامت های اضافی گروه 1 : هیچ علامتی پیش بینی نشده است علامت های ضافی گروه 2 : هیچ علامتی پیش …

توضیحات بیشتر »

فولادهای ماشین سازی و فولاد مخازن تحت فشار و فولادهای بتون

ریخته گری مواد فلزی و انواع ریخته گری به سبک مدرن

فولادهای ماشین سازی و فولاد مخازن تحت فشار و فولادهای بتون فولادهای ماشین سازی و فولاد مخازن تحت فشار و فولادهای بتون فولادهای ماشین سازی : علامت اضافی برای محصولات فولادی : C با قابلیت تغییر شکل سرد ویژه و علامت اضافی : G1 ریخته گری نا آرام و G2 …

توضیحات بیشتر »

سیستم نامگذاری فولادها بخش دوم و فولادهای ماشین سازی

فولادهای گداخته شده و فولادهای کاربردی در صنعت

سیستم نامگذاری فولادها بخش دوم و فولادهای ماشین سازی سیستم نامگذاری فولادها بخش دوم و فولادهای ماشین سازی یکی از قدیمی ترین عناصر در فولاد، گوگرد است. این بسیار قدیمی است که در کتاب پیدایش کتاب مقدس که در آن به عنوان “قارچ” شناخته می شود، ظاهر می شود. برای …

توضیحات بیشتر »

سیستم نامگذاری فولادها و فولاد سازه های فولادی بخش اول

انواع فلزات سنگین و تعریف فلزات سنگین

سیستم نامگذاری فولادها و فولاد سازه های فولادی بخش اول سیستم نامگذاری فولادها و فولاد سازه های فولادی بخش اول هرگز اجازه ندهید که گفته شود که ما در غرب یورکشایر فولاد هرگز به چیزی جز متالورژی فکر نمی کنیم. در نهایت به طور ثابت به “ثابت کرد” اما شما …

توضیحات بیشتر »

نامگذاری فولاد با شماره مواد و فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی

استیل چیست و کاربرد استیل در صنعت

نامگذاری فولاد با شماره مواد و فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی نامگذاری فولاد با شماره مواد و فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی شماره مواد : برای تعریف و تمایز فولادها نام کوتاه یا شماره مواد استفاده می شود. مشخصه فولادها : شماره مواد از ترکیب اعداد و هرکدام با شش مکان تشکیل …

توضیحات بیشتر »