ریاضی

حجم قطعات مرکب ، محاسبه جرم / تاریخچه ریاضیات

واحدهای اندازه گیری بخش سوم و حالت های اندازه گیری

حجم قطعات مرکب ، محاسبه جرم / تاریخچه ریاضیات حجم قطعات مرکب ، محاسبه جرم / تاریخچه ریاضیات منطق فازی نیز یک منطق چند ارزشی است که در آن به جای درست یا نادرست، صفر یا یک، سیاه یا سفید سایه های نامحدودی از خاکستری وجود دارد. • تفاوت عمده …

توضیحات بیشتر »

هرم ناقص ،مخروط ،مخروط ناقص،کره

هرم ناقص ،مخروط ،مخروط ناقص،کره

هرم ناقص ،مخروط ،مخروط ناقص،کره هرم ناقص ،مخروط ،مخروط ناقص،کره در این مطلب میخواهیم درمورد هرم ها و مخروط ها و همچنین کره ها بحث کنیم. هرم ها دارای شکل های سه بعدی هستند و از هر طرف که نگاه کنیم به همان شکل دیده می شوند. هرکدام از این …

توضیحات بیشتر »

طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها / تنش در فنرها

طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها

طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها / تنش در فنرها طولهای گسترده ، طول فنر مفتول ها / تنش در فنرها گاهی به انعطاف پذیری نیازمندیم که اقلب با اجسام فلزی که هندسه خود را به خوبی مهار کرده اند تامین می شود . این اجسام رفتار انعطاف پذیری …

توضیحات بیشتر »

تقسیم طول ها ، طول کمان ، طول های مرکب،دایره محاطی

هرم ناقص ،مخروط ،مخروط ناقص،کره

تقسیم طول ها ، طول کمان ، طول های مرکب،دایره محاطی تقسیم طول ها ، طول کمان ، طول های مرکب،دایره محاطی دایره: ست تمام نقاط در یک مستوی که از یک نقطۀ ثابت فاصلة مساوی داشته باشند دایره نامیده می شود. • ست تمام نقاطی که فاصلۀ آنها از …

توضیحات بیشتر »

واحدهای اندازه گیری بخش سوم و حالت های اندازه گیری

واحدهای اندازه گیری بخش سوم

واحدهای اندازه گیری بخش سوم واحدهای اندازه گیری بخش سوم اگر به اخبار اقتصادی توجه کرده باشیم، ملاحظه خواهیم کرد که برخی از واحدهای جرمی مورد استفاده قرار می گیرند در سیستم SI نیستند. این مطلب در کتاب های آشپزی یا الگوهای خیاطی و .. نیز دیده می شود. آشنایی …

توضیحات بیشتر »

واحدهای اندازه گیری بخش دوم / کمیت های فیزیکی

واحدهای انداره گیری در SI

واحدهای اندازه گیری بخش دوم واحدهای اندازه گیری بخش دوم آشنایی با این واحدهای اندازه گیری امکان استفاده از دستورالعمل ها و جدول های مرتبط با طول که نمونه هایی از آن در تین مقاله آمده است را فراهم می کند. همچنین مهارت در تخمین یک طول موجب می شود …

توضیحات بیشتر »

واحدهای انداره گیری در SI

واحدهای انداره گیری در SI

واحدهای انداره گیری در SI واحدهای انداره گیری در SI در مطالب قبلی درمورد برخی ابزارهای ریاضی و ابزارهایی برای انجام عملیات ریاضی بحث کرده و نام بردیم و حال میخواهیم درمورد هویت آنها بحث کنیم. تمامی ابزارهای محاسباتی ریاضی استانداردهایی هستند که در سرتاسر جهان یکی هستند و هر …

توضیحات بیشتر »

محاسبه درصد ، محاسبه تناسب

محاسبه درصد ، محاسبه تناسب

محاسبه درصد ، محاسبه تناسب محاسبه درصد ، محاسبه تناسب در مطلب قبلی سعی کردیم تا در حد توان و به زبان ساده ای اعداد اعشاری را برایتان معنی کنیم و طبق همان تعاریف دریافتید که اعداد اعشاری در واقع بخشی از قسمت شده یک عدد با مرتب های ده …

توضیحات بیشتر »

ضریب اعشاری واحدها و محاسبه بهره

ضریب اعشاری واحدها و محاسبه بهره

ضریب اعشاری واحدها و محاسبه بهره ضریب اعشاری واحدها و محاسبه بهره   باتوجه به جدول زیر شما ضریب اعشاری واحد ها را مشاهده می کنید. در ریاضیات چند نوع عدد داریم مانند اعدادی چون : اعداد حقیقی , اعداد گنگ یا اسم , اعداد حسابی و اعداد صحیح و …

توضیحات بیشتر »

انواع معادلات ، اصول تغییر شکل معادلات

انواع معادلات ، اصول تغییر شکل معادلات

انواع معادلات ، اصول تغییر شکل معادلات انواع معادلات ، اصول تغییر شکل معادلات تا به اینجا با مفهوم هایی چون توان و ریشه گیری و… آشنا شدید و بطور ساده برایتان توضیح دادیم حال میخواهیم بحث را کمی سنگین تر و سخت ترش کنیم و مثل مطالب قبلی با …

توضیحات بیشتر »