تکنولوژی CNC

علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه

علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه

علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه علایم ماشین های ابزار کنترل عددی و علایم پایه کنترل عددی (NC) یک راه برای ماشین سازی خودکار است. در کنترل عددی، دستورات این ماشین ها از یک رسانه ذخیره می شوند؛ آنها به صورت دستی کنترل و مدیریت نمی شوند. …

توضیحات بیشتر »

ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها

ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها

ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها ابزارهای متا و روترهای مکانیکی و علایم ماشین ها لیزر CO2 چند مزیت نسبت به روترهای مکانیکی برای برش اکریلیک و سایر پلاستیک هایی که در علامت های تبلیغاتی استفاده می شود، ارائه می دهد. اخیرا مجموعه ای از ابزارهای META …

توضیحات بیشتر »

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت حرکت در امتداد چند محور کنترل می شود، معمولا حداقل دو (X و Y) و یک چرخش ابزار است که در Z (عمق) حرکت می کند. …

توضیحات بیشتر »

ساختمان برنامه ماشین های CNC و سیکل فرزکاری حفره گرد

ساختمان برنامه ماشین های DIN و حرکت دایروی در جهت عقربه ساعت

ساختمان برنامه ماشین های CNC و سیکل فرزکاری حفره گرد ساختمان برنامه ماشین های CNC و سیکل فرزکاری حفره گرد کنترل عددی کامپیوتری (CNC) اتوماسیون ابزارهای ماشین را با استفاده از رایانه ها اجرا می کند که توالی های پیش برنامه ریزی شده از دستورات کنترل ماشین را دارند. این …

توضیحات بیشتر »

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی محورهای مختصات x y z  عمود بر هم می باشند. ترتیب این محورها می توان با انگشت شست نشانه و میانی دست راست نشان داد. محورهای دوران A B C وابسته به محورهای مختصات x …

توضیحات بیشتر »

دستورهای متفرقه برای ماشین های فرز و ماشین های تراش

روش دور کردن تورچ از کار Lift Arc در جوشکاری

دستورهای متفرقه برای ماشین های فرز و ماشین های تراش دستورهای متفرقه برای ماشین های فرز و ماشین های تراش دستورهای متفرقه برای ماشین های فرز و مته و کارهای سوراخکاری فرمان و  مراکز ماشین کاری :  معنی : توقف اسپیندل در زاویه معین معنی : فشار گیرنده نرمال معنی …

توضیحات بیشتر »