تکنولوژی مواد

روش های بهبود خاک

روش های بهبود خاک

روش های بهبود خاک افزودني های فيزیكي : این افزودني هانظيركاه،موی چهارپایان و…درخاك رس باعث مسلح شدن خاك وافزایش مقاومت كششي آن درسازه های قدیمي مي شود. یكي دیگرازافزودني های فيزیكي درخاك،قيراست.اختلاط خاك با قيرمعمولاًبرای خاك های درشت دانه نظيرشن وماسه مناسب است.خاك های ریزدانه درصورتي قابل تثبيت با قيرهستند …

توضیحات بیشتر »

انواع خاک-خاک رس-خاک اره

انواع خاک-خاک رس-خاک اره

انواع خاک-خاک رس-خاک اره دسته بندي انواع خاك اها براساس اند زه دانه هاي آنها صورت ميگيرد. در نمودار زير حدود اندازه دانه ها براي هر نوع خاك، مشخص شده است. انواع خاک-خاک رس-خاک اره خاک رس خاك رس مهمترين خاك مورد استفاده در صنعت ساختمان است و تنها چسب …

توضیحات بیشتر »

فلزات سنگین و فلز کادمیوم

فلزات سنگین و فلز کادمیوم

فلزات سنگین و فلز کادمیوم فلزات سنگین و فلز کادمیوم امروزه افزایش جمعیت و توسعه صنایع مختلف و گسترش مناطق کشاورزی باعث ورود حجم بالای  آلاینده های مختلف به محیط های آبی گردیده است . مواد آلاینده وارد شده به اکوسیستم های آبی، فلزات سنگین به علت اثرات سمی و …

توضیحات بیشتر »

چسب حرارتی چیست و چسب حرارتی صنعتی

چسب حرارتی چیست و چسب حرارتی صنعتی

چسب حرارتی چیست و چسب حرارتی صنعتی چسب حرارتی چیست و چسب حرارتی صنعتی چسب حرارتی نقره ای قطبی یک چسب دائمی دو طرفه برای اتصالات حرارتی در حداقل استفاده از خطوط اتصال است. این NOT در نظر گرفته شده است که بین CPU و heatsink CPU مورد استفاده قرار …

توضیحات بیشتر »

توان پاورهای کامپیوتری و انواع پاورهای کامپیوتری

توان پاورهای کامپیوتری و انواع پاورهای کامپیوتری

توان پاورهای کامپیوتری و انواع پاورهای کامپیوتری توان پاورهای کامپیوتری و انواع پاورهای کامپیوتری آیا می دانید پاورهای کامچیوتری به چه چیزی گفته می شود؟؟ آیا از پاورهای کامپیوتری اطلاعاتی دارید؟؟؟؟ پاور کامپیوتر در توان های مختلف تولید می شوند که هر کدام از آنها دارای تعداد ریل خروجی، تعداد …

توضیحات بیشتر »

موادخطرناک سری S بخش دوم و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S بخش2

بازیافت زباله ها و بازیافت مواد دور ریختنی

موادخطرناک سری S بخش دوم و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S بخش2 موادخطرناک سری S بخش دوم و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S بخش2  

توضیحات بیشتر »

موادخطرناک سری S و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S

موادخطرناک سری S و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S

موادخطرناک سری S و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S موادخطرناک سری S و پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S پیشنهادات ایمنی برای موادخطرناک سری S : عینک ایمنی و ماسک صورت استفاده کنید. کف و اجسام کثیف را با… ( توسط سازنده بیان میشود ) تمییز کنید. گاز قابل انفجار …

توضیحات بیشتر »

مواد خطرناک سری R بخش دوم و اشاره به خطرات ویژه بخش دوم

نمودار فرآیند و کنترل ذاتی و طرح نمونه تصادفی

مواد خطرناک سری R بخش دوم و اشاره به خطرات ویژه بخش دوم مواد خطرناک سری R بخش دوم و اشاره به خطرات ویژه بخش دوم  

توضیحات بیشتر »

مواد خطرناک و گازهای خطرناک و مقدار مواد گازهای خطرناک

فولادهای براده بلند و مواد ریختگی آهنی

مواد خطرناک و گازهای خطرناک و مقدار مواد گازهای خطرناک مواد خطرناک و گازهای خطرناک و مقدار مواد گازهای خطرناک  

توضیحات بیشتر »