آزمایش مواد

پلی اورتان ها /کاربرد پلی اورتان ها

صنایع رنگ در ایران و نقش آن در صنعت

پلی اورتان ها پلی اورتان ها پلي اورتان و مشتق های آن بسپارهايي پركاربرد در صنايع گوناگون، در سراسر جهان هستند. فرمول بندي اين بسپار به گونه اي است كه دامنه گسترده اي از مواد سخت، خشك و فشرده را دربرمي گيرد. پلي اورتان ها از واكنش افزايشي ميان گروه …

توضیحات بیشتر »

آزمایش تنش دینامیکی تکراری و متالوگرافی و آزمایش مافوق صوت

آزمایش تنش دینامیکی تکراری و متالوگرافی و آزمایش مافوق صوت

آزمایش تنش دینامیکی تکراری و متالوگرافی و آزمایش مافوق صوت آزمایش تنش دینامیکی تکراری و متالوگرافی و آزمایش مافوق صوت هر ماده ای در صنعت دارای سختی خاص و مشخص می باشد که دارای مقاومت هایی می باشند . سختی هر ماده در صنعت دارای ملاک های خاصی می باشد …

توضیحات بیشتر »

آزمایش سختی با آزمایش نفوذ ساچمه و آزمایش سختی طبق شر

آزمایش کشش و قطعه نمونه کشش گرد با کلگی استوانه ای

آزمایش سختی با آزمایش نفوذ ساچمه و آزمایش سختی طبق شر آزمایش سختی با آزمایش نفوذ ساچمه و آزمایش سختی طبق شر آزمایش سختی با آزمایش نفوذ ساچمه : کاربرد و راهنمایی : آزمایش مواد مصنوعی و لاستیک های سخت مقادیر مقایسه ای سختی تحت فشار ساچمه جهت تحقیقات و …

توضیحات بیشتر »

فرآیندهای آزمایش و آزمایش کشش و آزمایش سختی طبق راکول

آزمایش تنش دینامیکی تکراری و متالوگرافی و آزمایش مافوق صوت

فرآیندهای آزمایش و آزمایش کشش و آزمایش سختی طبق راکول فرآیندهای آزمایش و آزمایش کشش و آزمایش سختی طبق راکول آزمایش کشش :  کاربرد راهنمایی : به دست آوردن مقادیر مشخصه مواد مثلا : -محاسبه استحکام در بارگذاری استاتیکی -بررسی و تحلیل رفتار تغییر شکل -به دست آوردن داده های …

توضیحات بیشتر »

مثالهای کاربردی برای مخلوط پلیمر و مثالهای کاربردی برای الیاف تقویت کننده

فولادهای براده بلند و مواد ریختگی آهنی

مثالهای کاربردی برای مخلوط پلیمر و مثالهای کاربردی برای الیاف تقویت کننده مثالهای کاربردی برای مخلوط پلیمر و مثالهای کاربردی برای الیاف تقویت کننده  

توضیحات بیشتر »