بایگانی ماهانه: آوریل 2018

ساندویچ پانل ها و انواع ساندویچ پانل

فروش ساندویچ پانل های نسوز در تبریز

ساندویچ پانل ها و انواع ساندویچ پانل ساندویچ پانل ها و انواع ساندویچ پانل همانطورکه در مباحث قبلی بحث کردیم پانل ساندویچ هر سازه ای است که از سه لایه تشکیل شده است: یک هسته کم چگالی و یک لایه پوستی نازک که به هر طرف متصل است. پانل ساندویچ …

توضیحات بیشتر »

اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه

اندازه گذاری مختصاتی و اندازه گذاری پشت سر هم

اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه اندازه گذاری نقشه ها و حدود خط های اندازه و خطوط کمکی اندازه خطوط اندازه : اجرا : خطوط اندازه با خط کامل نازک مشخص می شود. رسم : خطوط اندازه در اندازه های طولی به موازات …

توضیحات بیشتر »

صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه صبور باشید : فیلمسازي از هر چیزي نیازمند فیلمبرداري هاي دوباره به تعداد زیاد ، فیلم گرفتن تکراري از همان صحنه (براي تدوین) ، …

توضیحات بیشتر »

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای برش های خاص :  برش های پروفیل : این برش ها را می توان در یک نما دوران داده و رسم کردو خطوط اطراف این برش با خط …

توضیحات بیشتر »

نمایش برش و انواع برش ها و اصطلاحات و هاشور مقاطع برش خورده

برش های خاص واجزایی که نباید برش داده شوندوراهنمای نقشه ای

نمایش برش و انواع برش ها و اصطلاحات و هاشور مقاطع برش خورده نمایش برش و انواع برش ها و اصطلاحات و هاشور مقاطع برش خورده انواع برش : برش :در برش ، داخل یک قطعه کار نشان داده می شود. در برش چنین تصور می شود که قسمت جلویی …

توضیحات بیشتر »

بتونیرها و انواع بتونیر و ظرفیت بتونیرها

فروش بتونیرهای دنده کمری در بازار تبریز

بتونیرها و انواع بتونیر و ظرفیت بتونیرها بتونیرها و انواع بتونیر و ظرفیت بتونیرها برای ساختمان سازی دستگاه ها و ابزار زیادی نیاز است که بتونیرها هم جزو همین ها است. مواداولیه که همان سیمان است را ابتدا درون بتونیر می ریزند و سپس پس از مخلوط شدن سیمان ماسه …

توضیحات بیشتر »

اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی

اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی

اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی اجزاء هندسی برگردانده شده و شیب های کم و ساختارسطحی کاربرد : اجزاء هندسی که بطور مرتب تکرار می شود ، در نقشه فقط یک بار و آن هم به صورت برگردانده شده نشان داده می شود. نمایش : در …

توضیحات بیشتر »

نگرانی های فیلمسازی و تدوینگری فیلمسازی و عوامل پشت صحنه

صبوری در ساخت فیلم و شروع برای ساخت فیلم و تدوین کردن فیلمنامه

نگرانی های فیلمسازی و تدوینگری فیلمسازی و عوامل پشت صحنه نگرانی های فیلمسازی و تدوینگری فیلمسازی و عوامل پشت صحنه در طرح صحنه ها و دکوپاژ مشخص خواهد شد که چه کسی در موقع فیلمبرداري کجا بایستد ، نماها چگونه باشند یعنی با کدام زاویه و ارتفاع فیلمبرداري شود ، …

توضیحات بیشتر »

شکاف درگاه های موازی LPT و درگاه های کامپیوتری

خرید مادربورد صحیح و مادربردهای کامپیوتری

شکاف درگاه های موازی LPT و درگاه های کامپیوتری شکاف درگاه های موازی LPT و درگاه های کامپیوتری اگر انتقال داده ها به صورت مجموعه هشت بیتی یا یک بایتی صورت پذیرد، انتقال به صورت موازی می باشد. درگاه های موازی حداقل دارای 8 سیم مجزا بوده که ولتاژهای مربوط …

توضیحات بیشتر »

نماها و نماهای جزء و قطعات هم جوار و تداخل ساده شده

انحرافات شکلی و کمیات زبری سطوح کمیت های مشخصه

نماها و نماهای جزء و قطعات هم جوار و تداخل ساده شده نماها و نماهای جزء و قطعات هم جوار و تداخل ساده شده کاربرد: نماهای جزء وقتی بکار می روند که خواسته شود از تصاویر نامناسب و یا نمایش کوتاه شده پرهیز شود. موقعیت : نمای جزء در راستای …

توضیحات بیشتر »