ماسک ایمنی

ماسک ایمنی

ماسک ها نیز یکی دیگر از تجهیزات ایمنی می باشند که در صنایع مختلف برای حفاظت از افراد به کار می روند . این محصول دارای انواع مختلفی

بوده و در تمامی صنایع به عنوان محافظ ایمنی نیاز است که به کار گرفته شود . در برخی از مشاغل پر خطر که افراد با آهن آلات و مواد مذاب و 

نیز موادی که گرد و غبار دارد ، سر و کار دارند نیاز است که به طور حتم از ماسک های تنفسی جهت حفاظت از سلامتی افراد استفاده شود . 

ماسک ایمنی

برخی از شغل ها مانند ریخته گری همواره با مواد مذاب سر و کار دارند و احتمال پرت شدن مذاب درون دهان و نیز صورت آن ها بسیار زیاد

می باشد و نیز مشاغلی که با مواد شیمیایی سرو کار دارند در بیشتر موارد در صورت عدم استفاده از ماسک تنفسی دچار آسیب های ریوی 

می شوند و به همین جهت استفاده از این محصول برای این دسته از مشاغل الزامی می باشد . 

ماسک ایمنی

برروی این ماسک ها فیلترهایی جهت در گردش بودن هوا و تنفس راحت تر قرار داده شده است که این فیلتر ها تمامی ذرات آلوده را 

جذب کرده و مانع از عبور آن ها به درون ماسک می شوند و در نتیجه از بروز آسیب های احتمالی از طریق ورود انواع میکروب ها و 

آلودگی ها و نیز ذرات مواد شیمیایی و .... به درون بدن افراد جلوگیری می کنند . 

ماسک ایمنی 

( یک محصول وجود دارد. )