مفاهیم پایه مهندسی کنترل

الکترونیک چیست و تعریف الکترونیک چیست

برق صنعتی و نقش آن در صنعت

الکترونیک چیست و تعریف الکترونیک چیست الکترونیک چیست و تعریف الکترونیک چیست الکترونیک رشته ای است که با توسعه و کاربرد دستگاه ها و سیستم هایی که جریان الکترون ها را در یک خلاء، در رسانه های گازی و در نیمه هادی ها قرار می دهد، برخورد می کند. الکترونیک …

توضیحات بیشتر »

کنترل کننده های گسسته و کنترل کننده های دیجیتال

لحيم كاري با هويه

کنترل کننده های گسسته و کنترل کننده های دیجیتال کنترل کننده های گسسته و کنترل کننده های دیجیتال کنترل دیجیتالی یک شاخه ای از نظریه کنترل است که از رایانه های دیجیتال به عنوان کنترل کننده های سیستم عمل می کند. بسته به الزامات، یک سیستم کنترل دیجیتال می تواند …

توضیحات بیشتر »