فولادها

استفاده از فولادهای مقاوم در ساخت و تولید دستگاه نوارنقاله

استفاده از فولادهای مقاوم در ساخت و تولید دستگاه نوارنقاله

استفاده از فولادهای مقاوم در ساخت و تولید دستگاه نوارنقاله استفاده از فولادهای مقاوم در ساخت و تولید دستگاه نوارنقاله فولاد عنصر نيست بلكه معروف ترين آلياژ است كه بين 0/2-1/5 % كربن دارد. فولاد پر مصرفترين فلز آهني است. اين فلز را از آهن خام سفيد مي سازند، بدين …

توضیحات بیشتر »

فولادهای زنگ نزن و فولادهای آستنیتی و فولادهای فرریتی

استفاده از فولادهای مقاوم در ساخت و تولید دستگاه نوارنقاله

فولادهای زنگ نزن و فولادهای آستنیتی و فولادهای فرریتی فولادهای زنگ نزن و فولادهای آستنیتی و فولادهای فرریتی فولادهای آستنیتی : فولادها در انواع زنگ نزن و فریتی و…به کار می روند. خواص و کاربرد : فنر برای دماهای تا 300 درجه ساختمان خودرو  و ظروف خانگی و صنایع شیمیایی …

توضیحات بیشتر »

فولادهای سرد کار و فولادهای گرم کار و فولاهای تندبر

انواع فلزات سنگین و تعریف فلزات سنگین

فولادهای سرد کار و فولادهای گرم کار و فولاهای تندبر فولادهای سرد کار و فولادهای گرم کار و فولاهای تندبر فولادهای سرد کار غیر آلیاژی :  مثال های کاربردی و خواص : اجزاء غیر سختکاری قالب ها و ابزارها و پیچ گوشتی ها و رنده و قیچی درنهای مرکز کننده …

توضیحات بیشتر »

فولادهای سازه ای دانه ریز ویژه جوشکاری و فولادهای سازه ای بهسازی شده

فولادهای گداخته شده و فولادهای کاربردی در صنعت

فولادهای سازه ای دانه ریز ویژه جوشکاری و فولادهای سازه ای بهسازی شده فولادهای سازه ای دانه ریز ویژه جوشکاری و فولادهای سازه ای بهسازی شده خواص  و کاربرد : چقرمگی بالا ، پایداری به تردی شکست و پیر شدن و سازه های جوشکاری در ماشین سازی و جراثقیل ، …

توضیحات بیشتر »

تاریخچه فولادهای آلیاژی و فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی

فلزات سنگین و فلز کادمیوم

تاریخچه فولادهای آلیاژی و فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی تاریخچه فولادهای آلیاژی و فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی فولاد در دوران باستان شناخته شده بود و در بولوارها و بوته ها تولید می شد. اولین تولید کننده شناخته شده فولاد در قطعاتی از آهن ساخته شده از یک سایت باستان شناسی در …

توضیحات بیشتر »

فولادهای اتومات و فولادهای ابزاری و فولادهای زنگ نزن

فولادهای براده کوتاه و مواد ریختگی آهنی و مواد غیرفلزی

فولادهای اتومات و فولادهای ابزاری و فولادهای زنگ نزن فولادهای اتومات و فولادهای ابزاری و فولادهای زنگ نزن فولادهای اتومات : محدوده کاربر : قطعات تراشکاری تولید انبوه با الزامات کم نسبت به استحکام خواص کلی : قابلیت براده برداری خیلی خوب و غیرقابل جوشکاری و در سختکاری کربوراسیون یا …

توضیحات بیشتر »

فولادهای کربوره و فولادهای سختکاری شعله ای و القایی

ریخته گری مواد فلزی و انواع ریخته گری به سبک مدرن

فولادهای کربوره و فولادهای سختکاری شعله ای و القایی فولادهای کربوره و فولادهای سختکاری شعله ای و القایی فولادهای کربوره : محدوده کاربری : قطعات کوچک با سطح ضد سایش خواص کلی : قابلیت براده برداری خوب در حالت سختکاری نشده و قابلیت شکل دهی خوب و بعد از کربن …

توضیحات بیشتر »