جدول اعداد

جذر (ریشه دوم)،مساحت دایره

جذر (ریشه دوم)،مساحت دایره

جذر (ریشه دوم)،مساحت دایره جذر (ریشه دوم)،مساحت دایره در مطالب که قبلا گذاشته شد درمورد ریاضیات و تاریخچه آن بحث کردیم و اطلاعاتی در این باب بدست آوردیم حال میخواهیم درمورد قضیه ها و روابط موجود بین آنها در ریاضیات بحث کنیم. ابتدا جدولی از مقدار جذرهای موجود برایتان ارائه …

توضیحات بیشتر »