تکنیک هندلینگ و ربات

سیستم های مختصات و محورها و سیستم مختصات فلانچ

محورهای مختصات و محورهای مختصات در برنامه نویسی

سیستم های مختصات و محورها و سیستم مختصات فلانچ سیستم های مختصات و محورها و سیستم مختصات فلانچ در هندسه، یک سیستم مختصات یک سیستم است که از یک یا چند عدد یا مختصات استفاده می کند تا به طور منحصر به فرد موقعیت نقاط یا دیگر عناصر هندسی را …

توضیحات بیشتر »

ساختمان ربات ها و ربات های مکانیکی

ساختمان ربات ها و ربات های مکانیکی

ساختمان ربات ها و ربات های مکانیکی ساختمان ربات ها و ربات های مکانیکی یک ربات یک ماشین است، مخصوصا یک کامپیوتر قابل برنامه ریزی است که قادر به انجام یک مجموعه پیچیده از اقدامات به صورت خودکار است. روبات ها می توانند توسط یک کنترل کننده خارجی هدایت شوند …

توضیحات بیشتر »