تلرانس ها و انطباقات

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات

توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات توصیه انطباق و انتخاب انطباق و انواع انطباقات انطباق لق : انطباق لقی بزرگ پوشش فاصله روی محور انطباق لقی قابل ملاحظه :قطعات خیلی آسان و با دست روی هم سوار شده و جابجا می شوند. یاتاقان اهرم ها و حلقه تنظیم …

توضیحات بیشتر »