اصول نقشه کشی

اعداد استاندارد و شعاع گردی ها و مقیاس ها

اعداد استاندارد و شعاع گردی ها و مقیاس ها

اعداد استاندارد و شعاع گردی ها و مقیاس ها اعداد استاندارد و شعاع گردی ها و مقیاس ها اعداد یکی از عناصر مهم ریاضی می باشند که در زندگی روزمره هر کسی به کار می روند. اعداد در محاسبات ریاضی ، ساخت و ساز سازه های ساختمانی و … کاربرد …

توضیحات بیشتر »

علایم نوشتاری و اندازه و الفبای یونانی و اعداد رومی

علایم نوشتاری و اندازه و الفبای یونانی و اعداد رومی

علایم نوشتاری و اندازه و الفبای یونانی و اعداد رومی علایم نوشتاری و اندازه و الفبای یونانی و اعداد رومی از گذشته تا به امروز علایم نشانه ی فهم منظور و بیان فکر و سخن افراد به یکدیگر بوده و هست. درگذشته که هنوز زبان اختراع نشده بود ، انسان …

توضیحات بیشتر »