هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

تکفاز خازن دائم(رله ای)

( TAK FAZ MOTOGEN )

تکفاز خازن دائم(رله ای)

الکتروموتورها سیستم های برای انتقال نیروی برق به ماشین آلات و ... می باشند که دارای قدرت های توانی متفاوتی هستند.

موتوژن

0 تومان بدون مالیات.

در انبار موجود نیست

تکفاز خازن دائم(رله ای)

الکتروموتورها در صنعت در برندهای مختلفی به تولید می رسند که از آن جمله می توان به موتورهای برند موتوژن اشاره کرد. 

موتوژن معروف ترین برند ایرانی تولید کننده انواع الکتروموتورها در تبریز است.