دروگر چهارچرخ علف چین

( DA-04 )

دروگر چهارچرخ علف چین

دروگر چهارچرخ پر قدرت ترین دستگاه برای دروکردن و برداشت علف از زمین های زراعی می باشد . 

افزایش قیمت

0 تومان بدون مالیات.

به زودی

7 قلم

دروگر چهارچرخ علف چین

دستگاه های دروگر در انواع مختلفی به تولید می رسند که نسبت به مساخت زمین و میزان محصول های آن  انتخاب 

می شوند و در این نوع دروگر ها ، دستگاه دارا ی چهار چرخ می باشد .

مشخصات دروگر چهارچرخ علف چین :

 • موتور دروگر ترکیه ای می باشد
 • دارای قدرت موتور 12 اسب بخار
 • سرعت جلوی دستگاه با دنده 1 به صورت 5.5 کیلومتر در ساعت
 • سرعت جلوی دستگاه با دنده 2 به صورت5.7 کیلومتر در ساعت
 • سرعت جلوی دستگاه با دنده 3 و 4 به صورت 10 کیلومتر در ساعت
 • سرعت جلوی دستگاه با دنده 5 به صورت 2.1 کیلومتر در ساعت 
 • سرعت عقب دستگاه2.6 کیلومتر در ساعت
 • طول شانه 145 سانتی متر 
 • عرض دستگاه 140 سانتی متر
 • تعداد چرخ چهار عدد
 • نوع محصول برداشتی می تواند یونجه و علف و نیز در صورت تعویض هد قالب بافه بند ، گندم نیز باشد
 • وزن دستگاه 450 کیلوگرم می باشد