گاو اهن

گاو اهن

یکی از مهم ترین صنایعی که در هر کشوری فعالیت آن بسیار حائز اهمیت می باشد و مایحتاج اولیه زندگی مردم نیز از آن

تامین می شود ، صنعت کشاورزی می باشد که  شاخه های فعالیتی بسیاری دارد.

یکی از مهم ترین ماشین آلات کاربردی در این صنعت ، گاوآهن ها می باشند که دارای انواع مختلفی می باشند . 

در واقع از این محصول جهت شخم زدن و زیر و رو کردن خاک زمین در صنعت کشاورزی استفاده می شود که برای آماده سازی خاک

به منظور کاشت محصول می باشد  که نسبت به نوع خاک و وسعت زمین نوع آن ها تعیین می شود . 

گاو اهن

در گذشته انجام عمل شخم زنی زمین بر عهده ی گاوها بود که به آن ها خیش گفته می شد و به همین جهت به این دستگاه های 

گاوآهن ، خیش نیز گفته می شود . ساختار دستگاه از آهن بوده و به صورت چهار شاخه ، پنج شاخه و ... به تولید می رسند که 

کارکرد آن به طوری می باشد که تیغه ی فولادی دستگاه بر چهارپایی چون گاو و یا تراکتور بسته می شود و با حرکت آن دستگاه نیز زمین را 

شخم زده و تا عمق 10 تا 40 سانتی متری شکاف بر زمین ایجاد می کند . از جمله محاسن استفاده از گاواهن میتوان به بالارفتن سرعت و

کیفیت انجام فعالیتهای کشاورزی و کم شدن نیروی انسانی مورد نیاز اشاره کرد که باعث افزایش سودهی برای کشاورزان میشود.

گاو اهن

گاو اهن 

( 2 محصول وجود دارد )