دستگاه دروگر

دستگاه دروگر

صنعت کشاورزی از مهم ترین صنایعی است که در کشور فعالیت می کند و دارای تجهیزات و ادوات بسیاری می باشد که به وسلیه ی آن ها 

فعالیت های کشاورزی  انجام میشود و مایحتاج اولیه افراد را تهیه و تولید می کنند . 

یکی از ماشین آلاتی که در این صنعت به کار برده می شود ، دستگاه دروگر می باشد که دارای انواع مختلفی است و به جهت 

درو کردن علف ها و گندم ها از روی زمین به کار برده می شوند .

دستگاه دروگر

درو کردن محصولات کاشته شده که آخرین مرحله در کار کشاورزی می باشد ، در گذشته توسط نیروهای انسانی و به وسیله ی 

داس انجام می شد که به دلیل سختی زیاد و خستگی بی پایانی که داشت ، در بیشتر موارد از محصولات چشم پوشی می کردند و 

از دروکردن آن ها صرف نظر می کردند . در دنیای امروزی استفاده از دستگاه های دروگر به کمک کشاورزان آمده و در انواع مختلف 

خود باعث راحتی کار آن ها شده است و دیگر نیازی به دخالت نیروی انسانی برای انجام این کار نمی باشد . 

دستگاه دروگر

دستگاه دروگر 

( 8 محصول وجود دارد )