خرمنکوب

خرمنکوب

خرمنکوب ها یکی از  شناخته شده ترین ماشین آلاتی می باشد که در صنعت کشاورزی به کار برده می شود . صنعت کشاورزی از جمله مهم ترین صنایعی است که 

در کشور فعالیت می کند و مایحتاج اولیه مردم توسط این صنعت به تولید می رسد . 

ماشین آلات بسیاری برای پیشبرد کشاورزی به کار گرفته می شود که خرمنکوب ها نیز جزو مهم ترین این ماشین آلات به شمار می رود . 

خرمنکوب

گندم یکی از مهم ترین محصولاتی است که در صنعت کشاورزی کشت می شود و جزو ضروریات غذایی افراد می باشد . خوشه های گندم

دارای ساقه های بسیار بلندی می باشند که قبل از برداشت نیاز است که ساقه های آن از دانه ها جدا شوند و به عبارتی کاه از محصول 

جدا شود که این وظیفه بر عهده ی دستگاه خرمنکوب می باشد . خرمنکوب ، کوبیدن و دانه دانه کردن غلات را نیز انجام میدهد.

خرمنکوب

خرمنکوب 

( 2 محصول وجود دارد )