اسکرو

این دستگاه جهت منتقل کردن سیمان از سیلو ی ذخیره به بچینگ پلانت (ایستگاه مرکزی بتن) مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکرو 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )