کانکس

انواع کانکس:

- کانکس ثابت - متحرک:

کانکس ثابت و کانکس چرخدار

کانکس هایی که در یک محل نصب شده و جای ان ثابت می باشد و تا چندین سال احتیاجی به جابجایی وجود ندارد و در همان مکا می ماند این نوع کانکس به علت ثابت بودن پروژه در یک مکان ثابت می ماند مانند ساختمان های اداری و سازمان ها وشرکت ها های مختلف

- کانکس پیش ساخته پانلی:

- کانکس کاروان:

کانکس 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )