شیر برقی

شیر برقی

شیرهای برقی یک نوع دستگاه الکتریکی مکانیکی هستند که جهت کنترل جریال سیال مورد استفاده قرار می گیرد در اکثریت شیرهای برقی در صنایع مختلف با تحریک ساختن سولونوئید یا بوبین و حرکت یک میله یا اسپول به طرف بالا یا پایین می توان جریان سیال را کنترل نمود.

گستره وسیعی از شیرهای برقی در سیالهایی مانند آب ، بخار ، ، نفت ، گاز ، گازوییل ، روغن و هوا استفاده می شوند و یک روش آسان برای کنترل سیال از راه دور می باشد .

شیر برقی در صنعت هیدرولیک و پنوماتیک جهت کنترل جریان سیال روغن وهوا جهت باز و بست جکها ، در صنعت پزشکی در صندلیهای دندانپزشکی و مصارف خانگی مانند لباسشویی و ظرفشویی در کشاورزی برای سیستمهای آبیاری و انتقال آب کاربری دارند.

شیر برقی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )