بالابر تک قیچی - هیدرولیکی

بالابر تک قیچی

بالابر تک قیچی یکی از مدل های متنوع بالابر های قیچی هیدرولیکی است که کاربرد فراوانی در صنعت و مراکز خدماتی دارد. ساختار مستحکم و قدرتمند این دستگاه موجب رغبت صنعتگران به این دستگاه شده است.

بالابر تک قیچی - هیدرولیکی 

( 2 محصول وجود دارد )