کودهای زیستی

کودهای زیستی

یکی از پرکاربردترین کودهای زیستی ، کودهای زیستی تثبیت کننده نیتروژن جهت پروتئین سازی برای گیاه است. 

کودهای زیستی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )