علف کش

علف کش 

علف کش ها جزو سموم شیمیایی هستند. برای دفع و کنترل  علف های هرز در مزارع مورد استفاده قرار می گیرند. مانند علف کش  ترازین و نیکوسولفورون 

علف کش ها به صورت عمومی و انتخابی تولید می شوند. علف کش های عمومی روی همه گیاهان اعم از نازک برگ یا پهن برگ اثر می گذارند و باعث از بین رفتن آن ها می شوند. مانند علف کش پاراکوات

علف کش های انتخابی برروی برخی از گیاهان اثر میگذارند. یک سری بر روی پهن برگ ها و یک سری بر نازک برگ ها اثر میگذارند. از معروف ترین علف کش های انتخابی  تو  فور دی می باشد. 

علف کش  

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )