آفت کش میکروبی

آفت کش میکروبی 

عوامل میکروبی کنترل کننده آفات شامل ، باکتری ها، قارچ ها  و ویروس ها می باشند.اطلاعات سم شناسی و شناخت ماهیت آفات به انتخاب نوع آفت کش میکروبی کمک می کند. 

آفت کش میکروبی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )