سموم بیولوژیک

سموم بیولوژیک

این سموم از مواد طبیعی مثل میکرو ارگانیسم ها ، گیاهان ، حیوانات و مواد معدنی 

درست شده اند. سموم بیولوژیک یکی از موثرترین و بهترین سموم برای دفع آفات می باشند. 

سموم بیولوژیک 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )

زیرشاخه ها

 • آفت کش بیو شیمیایی

  آفت کش بیو شیمیایی 

  این آفت کش ها جزو سموم بیولوژیکی می باشند. ترکیب آن ها از مواد طبیعی است و آفات را کنترل می کنند. به این شکل که این سموم در فرمول های جنسی حشرات و سیستم جفت گیری آنها تداخل ایجاد کرده و از این طریق از ازدیاد آنها جلوگیری می کند. 

 • آفت کش میکروبی

  آفت کش میکروبی 

  عوامل میکروبی کنترل کننده آفات شامل ، باکتری ها، قارچ ها  و ویروس ها می باشند.اطلاعات سم شناسی و شناخت ماهیت آفات به انتخاب نوع آفت کش میکروبی کمک می کند. 

 • محافظت کننده های گیاهی

  محافظت کننده های گیاهی

  محافظت کننده های گیاهی جزو سموم بیولوِژیک هستند. این سموم بیولوژیک با توجه به ساختاری که دارند، باعث تحریک فرآیندهای رشد در گیاهان می شود و به انتقال سریع انرژی در گیاه کمک می کنند و از این طریق گیاه را در برابر آفات مقاوم می کنند. مثل آلپاسید