کمپرسور باد 1000 لیتری

کمپرسور باد 1000 لیتری

کمپرسور های باد 1000 لیتری با ظرفیت مخزن مناسب و با در اختیار گذاشتن میزان باد فشرده 

با حجم بالا در کارگاه های تولیدی و صنعتی و تعمیرگاه های خودرو و اتو سرویس ها کاربرده ویژه ای دارد.

استفاده از موتور و کمپرسور با کیفیت و همچنین مخزن با ظرفیت 1000 لیتری واقی، قابلیت کارکردن در 

شرایط مختلف را دارد.

عمر مفید بالا ، بازدهی مناسب ، مصرف برق کم و به صورت خلاصه بازدهی بالا با مصرف کم مناسب 

صنعت شما میباشد.

کمپرسور باد 1000 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )