تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی

امروزه با صنعتی شدن کشاورزی ، کشاورزان قبل از کشت هر محصول کشاورزی و باغی نیاز دارند تا خاک مزرعه و آب آبیاری را به آزمایشگاه آب و خاک و گیاه

برده تا آزمایشات لازم روی نمونه خاک و آب انجام گیرد. با انجام آزمایشات روی نمونه ها ، میزان کمبود و بیشبود آنها مشخص میشود و با توجه به نتایج به عمل 

آمده توصیه کودی مورد نیاز انجام میگیرد. برای انجام این آزمایشات نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی میباشد.

تجهیزات آزمایشگاهی 

( 5 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها

 • اوگر

  اوگر

  یکی از ساده ترین وسیله های لازم برای نمونه برداری از عمق مشخص خاک استفاده از اوگر است.  با وارد کردن مته اوگر به داخل خاک و چرخاندن آن

  در عمق خاک مقدار مشخصی  از نمونه خاک داخل پره های مته قرار گرفته میشود، با خارج کردن مته از خاک میتوانیم نمونه خاک را برداریم.  

  اوگر                         

 • PHمتر

  PHمتر

  PHمعیاری از اسیدی یا قلیایی بودن خاک است که به ترتیب نشان دهنده فعالیت یون هیدروژن یا یون هیدروکسیل در محلول های آبی میباشد.

  هر دو یون دارای فعالیت شیمیایی زیادی بوده و این فعالیت وقتی PH محلول یا آب خاک به سمت PH خنثی یا 7 میل کند، به حداقل میرسد.

  PHمشخص کننده وضعیت شیمیایی خاک بوده و برای تعیین تناسب خاک برای کشت گیاهان و درختان و محصولات زراعی مورد استفاده قرار میگیرد.

  PHمتر

 • ECسنج

  ECسنج

  شوری خاک نشان دهنده میزان املاح و نمک های موجود در آن است. مهم ترین نمک موجود در خاک کلرید سدیم است. یکی از ابزارهای لازم برای

  اندازه گیری این املاح و نمک ها که همان هدایت الکتریکی خاک میباشد،  ECسنج است.بین EC خاک و PH خاک رابطه مستقیمی وجود دارد.

  هرچه PH خاک بالا باشد ، EC خاک هم بیشتر میشود.

  ECسنج

 • نوترون متر

  نوترون متر

  اندازه گیری رطوبت خاک به تعیین درصد آب موجود در خاک گفته میشود. رطوبت خاک بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم قابل اندازه گیری میباشد.

  در روش مستقیم مقدار رطوبت به صورت مشخص اندازه گیری میشود اما در روشهای غیرمستقیم ابتدا یک عامل دیگر اندازه گیری شده و

  سپس از روی آن مقدار رطوبت خاک تخمین زده میشود. دستگاه های مختلفی برای اندازه گیری رطوبت خاک وجود دارد .نوترون متر یکی از

  این دستگاه ها است که  هم به روش مستقیم و هم غیر مستقیم رطوبت خاک را تعیین میکند. نوترون متر از نظر سرعت و دقت انجام کار

  بر سایر روش ها ارجحیت دارد.

  نوترون متر