تسمه نقاله پی وی سی گریپ

تسمه نقاله پی وی سی گریپ

تسمه نقاله های گریپ به صورت سطح شطرنجی ارائه می شود که در عرض های مختلفی قابل فروش هستند.

تسمه نقاله پی وی سی گریپ 

( یک محصول وجود دارد. )