تسمه نقاله پی وی سی ساده

تسمه نقاله پی وی سی ساده

این نوع از تسمه نقاله دارای سطحی صاف می باشد که فاقد هر نوع آج و ناصافی می باشد و در انواع عرض های مختلف _ تا حداکثر 300 سانتی متر _

در دسترس هستند. 

تسمه نقاله پی وی سی ساده 

( 2 محصول وجود دارد )