قاشقک الواتور پلاستیکی

قاشقک الواتور پلاستیکی

کاسه های الواتور به جهت بارگیری مواد غذایی دانه بندی شده به کار می روند و در دو نوع فلزی و پلاستیکی تولید می شوند. 

الواتورهای پلاستیکی برای کاربردهای غذایی و نیز بهداشتی بیشترین کاربرد را دارند. 

قاشقک الواتور پلاستیکی 

( 7 محصول وجود دارد )