گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی

این دسته از گیربکس ها در دو دسته طراحی می شوند که یکی ازکاربردی ترین انواع این محصول در صنعت می باشد که این نوع از 

محصول در دو نوع مکعبی و نیز دایروی به تولید می رسد و هر یک از آن ها در بخش های مختلفی دارای کاربرد می باشند. 

انتقال نیرو در این نوع از گیربکس ها توسط دو عدد چرخ دنده انجام می شود که یکی از آن ها به صورت مورب بوده و دیگری نیز به

شکل ناف دار است  . الکتروموتوری که بر روی این سیستم ها نصب می شود ، متناسب با مشخصات گیربکس درخواستی توسط مشتری می باشد. 

گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )