شیلنگ

شیلنگ

شیلنگ ها نیز یکی از تجهیزات سیستم های هیدرولیک به شمار می روند که در فرایند انتقال جریان و سیال از یک ناحیه 

تجهیزات به قسمت های دیگر ، ایجاد فضای خالی می کند که به همین سبب انعطاف پذیری بالایی را برای سیستم های 

هیدرولیک به هنگام ساخت اعمال می کند . 

شیلنگ

شیلنگ ها در صناع مختلفی چون ماشین آلات حمل و نقل ، کارخانجات تولیدکننده و ... مورد استفاده قرار می گیرند و به کارگیری 

این محصول باعث استحکام و دوام هر چه بیشتر این ماشین ها و... می شود . 

شیلنگ 

شیلنگ 

( 2 محصول وجود دارد )