قاشقک الواتور فلزی

قاشقک الواتور فلزی

الواتورهای فلزی یکی از انواع مختلف کاسه هایی است که در صنعت کاربرد دارند و برای مصارف صنعتی بیشترین 

کاربرد را دارند. قاشقک های الواتور دارای ابعاد مختلفی هستند و می توان برای انتقال مواد مختلف ، به صورت

دانه بندی و پودری و ... استفاده کرد. 

قاشقک الواتور فلزی 

( 7 محصول وجود دارد )