لاستیک رولیک قطر6

لاستیک رولیک قطر6

لاستیک رولیک ها که به منظور جلوگیری از ضربه خوردن به سطح رولیک ها به کار گرفته می شوند، برای هر قطری از

رولیک ها قابل تولید بوده و در دسترس می باشند. از این نمونه به نام های روکش لاستیکی رولیک ، ضربه گیر لاستیکی

رولیک و ... نیز استفاده می شود که می توانید انواع آن را از این مجموعه تهیه نمایید.

لاستیک رولیک قطر6 

( یک محصول وجود دارد. )