پن میکسر 350 لیتری

پن میکسر 350 لیتری

پن میکسر ها یکی از انواع مختلف میکسرهایی هستند که در صنایع تولید بتن مورد استفاده قرار می گیرند. به این نوع از میکسرها 

در برخی مناطق ناری ساز نیز گفته می شود که در ظرفیت های مختلفی چون ظرفیت 350 لیتری در این مجموعه به تولید می رسند. 

پن میکسر250

پن میکسر 350 لیتری 

( یک محصول وجود دارد. )