دستگاه جک بتن شکن

دستگاه جک بتن شکن

این نوع از دستگاه ها جزو یکی از ماشین آلات آزمایشگاهی ( ابزار آزمایشگاهی ) می باشد که برای اعمال نیروی فشار برروی 

نمونه های بتنی به کار گرفته می شود . کاربرد این نوع از ماشین ها در آزمایشگاه های بتنی بوده و در آن جا به کار گرفته می شوند . 

برای تست و آزمایش هر نوع از مواد از دستگاه ها و ابزارهای مخصوص به خود آن استفاده می شود که بتن نیز برای تست شدن 

نیاز به این دستگاه دارد . 

دستگاه جک بتن شکن

بتن ماده ای است که مقاومت آن از مهم ترین ویژگی های این ماده به شمار می رود و بسیار حائز اهمیت می باشد و به دلیل

اینکه بیشترین کاربرد را در صنعت ساخت و ساز دارد ، نیاز است که مقاومت و کیفیت آن قبل از استفاده تست شود . 

به وسیله ی دستگاه جک بتن شکن ، نیروی لازم برای بررسی میزان مقاومت و کیفیت بتن انجام می شود .

دستگاه جک بتن شکن

دستگاه جک بتن شکن 

( یک محصول وجود دارد. )