شیر برقی

شیر برقی

شیرهای برقی نیز یکی دیگر از تجهیزاتی می باشند که در صنعت هیدروماتیک بیشترین کاربرد را دارا می باشند . به این محصول به عبارتی دیگر 

شیرهای کنترل نیز گفته می شود که دارای انواع مختلفی می باشند و هر یک ویژگی های منحصر به فردی را دارا می باشند . 

شیر برقی

وظیفه ی کنترل کردن فشار یک سیال درون سیستم های هیدرولیکی همین شیرها کنترل کننده ای می باشند که برروی سیستم نصب می شوند . 

در برخی از سیستم ها جریان روغن از چند جهت به درون سیستم وارد می شود که در این صورت از شیرهای دوراهه ، سه راهه و چهار راهه استفاده

می کنند . 

شیر برقی

شیر برقی 

( 2 محصول وجود دارد )