فرغون بلوک زنی

فرغون بلوک زنی

صنعت ساخت و ساز یکی از مهم ترین و فعال ترین صنایعی است که در کشور فعالیت دارند و برای پیشرفت کاری نیاز به تجهیزات

بسیاری دارند که مهم ترین آن ها دستگاه های بلوک زنی برای تولید بلوک های دیواری و ... می باشد . 

بلوک زن ها دستگاه هایی هستند که به وسیله ی آن ها می توان به تولید انواع مختلف بلوک های سیمانی و بتنی و ... پرداخت و نیز

برای این منظور نیاز است که مصالح را به درون سینی دستگاه بریزیم تا درون قالب جای گیرند و سپس مراحل تولید انجام شود . 

فرغون بلوک زنی

ریختن مصالح به درون قالب ها توسط وسیله ای به نام فرغون انجام می پذیرد که دارای دو تایر در زیر می باشد و به وسیله ی آن 

مصالح را به درون سینی دستگاه انتقال می دهند . 

این وسیله دارای انواع بسیاری می باشد که پر کاربردترین آن ها برای این منظور نوع جفت تایر آن می باشد که دارای دهنه ای صاف 

و مسطح می باشد . 

فرغون بلوک زنی

فرغون بلوک زنی 

( 2 محصول وجود دارد )