نوار نقاله تلسکوپی

نوار نقاله ها سیستم های انتقالی هستند که برای جا به جایی و انتقال دادن محصولات در صنایع مختلف به کار گرفته می شوند . 

این سیستم ها در انواع بسیار مختلفی تولید می شوند که هر یک از آن ها برای کاربردهای مخصوصی طراحی شده اند . 

در صنعت انواع مختلف مواد و کالاها در کارخانجات و ... تولید می شوند که هر یک هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی با یکدیگر

تفاوت دارند که به همین جهت نوار نقاله ها نیز در انواع مختلفی نسبت به مواد مختلف طراحی و تولید می شوند . 

نوار نقاله تلسکوپی

نوار نقاله تلسکوپی یکی از انواع سیستم های انتقال در صنعت می باشد که دارای قابلیت کاهش و افزایش طول می باشد و معمولا 

در امر بارگیری از این نوع سیستم انتقال استفاده می کنند . در بارگیری ماشین های بزرگی چون تریلر از این نوع کانوایر استفاده می شود 

که در ابتدا طول را در حداکثر مقدار خود افزایش می دهند تا محصولات به انتهای ماشین انتقال یابند و با پر شدن ظرفیت ماشین ، طول 

نقاله نیز کمتر می شود تا در نهایت به حداقل ترین مقدار خود می رسد . 

نوار نقاله تلسکوپی

نوار نقاله تلسکوپی 

( 5 محصول وجود دارد )