عینک ایمنی

عینک ایمنی

عینک های ایمنی یکی از تجهیزات ایمنی مهم و الزامی در صنعت می باشد که دارای انواع مختلفی می باشد و برای کاربردهای متفاوتی 

به کار گرفته می شوند . در طول روز چشم ها در اثر خطرهای مختلفی می باشند و به هنگام کار باید از عینک های مخصوص به خود آن کار

استفاده شود تا از آسیب رسانی به چشم ها جلوگیری شود . آسیب های نام برده شده حتما الزام ندارد که مواد سخت و ... باشد ، حتی 

گرفتن آب لیمو هم ممکن است به چشم صدمه وارد کند و گرفتن دست جلوی چشم مانع از آسیب رسانی نمی شود و نیاز به عینک دارد.

عینک ایمنی

در برخی از مشاغل همچون جوشکاری ، امکان پرت شدن براده های آهنی درون چشم افراد به هنگام کار وجود دارد که نیاز است به طور 

الزامی از عینک های ایمنی مخصوص به خود آن کار استفاده شود . این نوع از عینک ها طبی نبوده و صرفا جهت محافظت از چشم ها در 

برابر آسیب های احتمالی وارد شده از محیط به هنگام کار می باشند و جنبه ی کمک کننده برای دید بهتر ندارند . 

عینک ایمنی

عینک ایمنی 

( 3 محصول وجود دارد )