دستکش ایمنی

دستکش ایمنی

تجهیزات ایمنی یکی از الزاماتی می باشد که برای تمامی مشاغل پر خطر و مشاغلی که با دست و ماشین آلات صنعتی سر و کار دارند 

به کار گرفته می شوند . این تجهیزات شامل مجموعه ای می باشد که دستکش های ایمنی نیز جزو همین دسته می باشد . 

سر و دست از مهم ترین اعضای بدن انسان می باشد که محافظت از آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد . 

دستکش های ایمنی که از مهم ترین تجهیزات ایمنی به شمار می رود . این محصول در دو نوع دستکش ایمنی و آستین ایمنی به تولید می رسد که

نوع اول برای مشاغلی به کار می رود که صرفا احتمال آسیب رسانی به انگشتان دست وجود دارد و نوع دوم برای مشاغلی کاربرد دارند که احتمال 

آسیب رسانی به دست ها تا آرنج وجود داشته باشد که در این صورت دارای آستین نیز می باشند . 

دستکش ایمنی

درواقع دستکش های ایمنی به جهت محافظت از دست افراد در برابر هرگونه خطرات احتمالی به کار می رود . به عبارتی دیگر این دستکش ها 

دارای عایق بندی حرارتی ، الکتریکی و .... هستند که علاوه بر محافظت از دست ها در برابر این نوع از خطرات ، دست ها را در برابر بسیاری از 

مواد شیمیایی ، پودری و ... که خاصیت آسیب پذیری دارند حفظ می کند و مانع از صدمه رساندن به دست افراد می شود .

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی 

( 3 محصول وجود دارد )