لباس کار ایمنی

لباس کار ایمنی

یکی از تجهیزات ایمنی که در کارگاه های تولیدی و سایر مشاغلی که کار با دست و یا ماشین آلات صنعتی انجام می دهند به کار برده می شوند،

لباس های کار ایمنی می باشد. در بسیاری از مشاغل که کار تولیداتی انجام می دهند ، سر و کار کارگران همواره با دستگاه های صنعتی می باشد و 

در نتیجه جزو حرفه های پر خطر به حساب می آیند که ممکن است به بدن آن ها آسیب جدی وارد شود . 

هر شغلی سختی خود را داشته و با مواد و ابزارهای مختلفی در تماس می باشد که به همین جهت لباس کار در انواع مختلفی به تولید می رسد.

لباس کار ایمنی

همانطور که اشاره شد این محصول در انواع مختلفی نسبت به حرفه ی شغلی هر فرد به تولید می رسند . به طور مثال افراد فنی که در بخش 

تاسیسات فعالیت دارند ، لباس آن ها به طور عایق طراحی می شود تا از برق گرفتگی افراد جلوگیری کند . به عبارتی دیگر می توان گفت که

این ابزار جهت محافظت از بدن افراد در مقابل هرگونه خطرات احتمالی می باشد.

لباس کار ایمنی

لباس کار ایمنی 

( 3 محصول وجود دارد )