کلاه ایمنی طوسی

کلاه ایمنی طوسی

کلاه های ایمنی یکی از تجهیزات ایمنی کاربردی در صنایع مختلفی چون کارگاه های تولیدی و ساختمان سازی ها می باشند که تمامی 

کارکنان ملزم به استفاده از این کلاه ها در حرفه ی کاری خود می باشند . این کلاه ها دارا ی تنوع رنگی می باشند که هر یک از آن ها 

دارای کاربردی خاص با ویژگی هایی خاص می باشد که برای فعالیت خاصی از یک مجموعه به کار برده می شوند . 

درواقع این کلاه ها سر افراد را در برابر انواع خطرات احتمالی از جمله سقوط پاره سنگ ها ، برق گرفتگی و سقوط سایر اشیاء و ... حفاظت 

می کنند .

کلاه ایمنی طوسی

کلاه ایمنی طوسی یکی از انواع این تجهیزات ایمنی می باشد که بیترین کاربرد را در ساختان سازی دارد و صرفا مختص به افراد عادی و 

میهمانان و بازدیدکنندگان می باشد که برای حفاظت از سر آن ها از این کلاه ها استفاده می شود که البته علاوه بر اینکه از سر آن ها در 

برابر هرگونه خطرات احتمالی حفظ می شود ، به وسیله ی رنگ آن می توان پی به مسوولیت کاری فرد برد . 

کلاه ایمنی طوسی

کلاه ایمنی طوسی 

( یک محصول وجود دارد. )