کلاه ایمنی آبی

کلاه ایمنی آبی

کلاه ایمنی یکی از تجهیزات ایمنی در کارگاه های تولیدی و ساختمان سازی ها به حساب می آید که ضرورت دارد از آن استفاده شود .

این کلاه ها برای حفاظت افراد در برابر هرگونه آسیب های احتمالی از جمله خطر سقوط اشیاء ، برق گرفتگی و ... طراحی شده اند که 

در رنگ های مختلفی به تولید می رسند و هر یک از آن ها نشان از فعالیت کاری هر شخص می باشد . رنگ آبی نیز یکی از انواع 

کلاه های ایمنی می باشد که در بیشتر صنایع از آن استفاده می شود . 

کلاه ایمنی آبی

کلاه ایمنی آبی معمولا برای مهندسان بخش فنی و نیز افرادی که در بخش تعمیرات مجموعه هستند به کار گرفته می شوند . 

بدنه ی این کلاه دارای عایق الکتریکی می باشد که مانع از عبور جریان از آن شده و به فرد آسیبی وارد نمی سازد.

کلاه ایمنی آبی

در این فروشگاه انواع مختلف این کلاه ها با رنگ های مختلف خود به فروش می رسند که دارای تنوع بالایی می باشند و هر یک از 

آن ها نشان از حرفه ی شغلی هر فرد دارد و به عنوان شناسنامه ای برای هر فرد در محیط کاری خود به حساب می آید.

کلاه ایمنی آبی

کلاه ایمنی آبی 

( یک محصول وجود دارد. )